Speciální projekce a efekty, pódiová technika

  • FOG Screen – projekce do padající mlhoviny.  
  • AquaFermo – světelné efekty v padající vodě
  • LED diodová pozadí -  frame
  • Laser