Internetové přenosy

  • Přímé přenosy z akcí na internet s archivací záznamů – stream.  
  • Možnosti koupě plochy pro reklamu.